Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Сахалинская декларация представлена вниманию участников 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Первый в истории международный документ, в котором акцентируется внимание не только на позитивных, но и на негативных последствиях расширяющегося использования Интернета и других ИКТ, – Сахалинская декларация «Интернет и социокультурные трансформации» – был распространён на завершившейся в Париже 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Сахалинская декларация была принята участниками Международной конференции «Интернет и социокультурные трансформации в информационном обществе», которая прошла в сентябре этого года в Южно-Сахалинске под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и в качестве составной части деятельности данной Программы в рамках председательства России в ее Межправительственном совете.
Эта междисциплинарная конференция собрала ведущих экспертов из 46 стран – философов, социологов, культурных антропологов, историков, политологов, теоретиков и практиков в сфере коммуникации и информации, а также представителей органов власти, ответственных за принятие решений в области политики построения обществ знания, писателей, журналистов, представителей университетов, библиотек, музеев, архивов, других учреждений культуры, науки, образования, органов управления, частного сектора и институтов гражданского общества.
Конференция была организована Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества и Правительством Сахалинской области в сотрудничестве с ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Скачать текст Сахалинской декларации «Интернет и социокультурные трансформации» на русском языке; на английском языке.