Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Приглашение: новая магистерская программа в МГУКИ

Дорогие коллеги,

Рады оповестить вас о том, что в МГУКИ на базе кафедры информатизации
культуры открывается прием на магистерскую программу «Теория и
методология сохранения цифровой информации в библиотеке» (по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность»). Это решение
стало одним из практических результатов Второй всероссийской
конференции «Сохранение электронной информации в России»,
организованной Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в Москве
5 декабря 2013 г.

Мы принимаем участие в разработке этого курса и надеемся, что его
выпускники станут пионерами развития системы долгосрочного сохранения
цифровой информации в российских библиотеках.

Предлагаем вам направить заинтересованных сотрудников ваших библиотек
для прохождения обучения. Информационное письмо и форма заявки – в
прикрепленном файле.

Контакты: 8 (495) 570-01-44
kaf_applinf@mguki.ru

С наилучшими пожеланиями,

Татьяна Мурована

Ответственный секретарь Российского комитета
Программы ЮНЕСКО "Информация для всех"

105066 Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр.1
Тел.: +7 (499) 267-33-34
Факс: +7 (499) 263-26-61

http://www.ifapcom.ru