Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Книга «Устойчивая экономика для цифровой планеты: обеспечение долговременного доступа к цифровой информации» опубликована онлайн на русском языке

В отчете, посвященном инвестированию в сохранение цифровой информации, определяются рамки проблемы долгосрочного сохранения такого вида информации в качестве экономической деятельности. Предлагается определение экономической устойчивости в контексте обеспечения сохранности цифровой информации, перечислены условия, при которых данная деятельность сохранить свою экономическую устойчивость с течением времени. Проблема обеспечения сохранности рассматривается в широком экономическом контексте, в котором принимаются решения относительно ценности тех или иных цифровых материалов, стимулов к сохранению представляющих ценность цифровых документов, функций и ответственности сторон, заинтересованных в обеспечении долгосрочной сохранности этих документов, и некоторые другие аспекты.

Авторы предлагают общую экономическую модель процессов сохранения цифровой информации, практические рекомендации и комплекс мер, которые должны предпринять различные участники процесса, чтобы обеспечить доступ к ценной цифровой информации будущим поколениям.

Эта публикация будет интересна органам управления культурой, наукой, образованием; организациям и фондам, финансирующим научные исследования, разработки, творческую деятельность; библиотекам, музеям, архивам; научным работникам, преподавателям, творческим работникам – словом, всем тем, кто создает цифровую информацию, управляет ею и заинтересован в сохранении ценных цифровых материалов для будущего.

Книга переведена на русский язык и издана Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Скачать книгу