Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Сборник «Сохранение электронного контента в России и за рубежом» доступен онлайн

На сайте Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» опубликован сборник докладов участников первой Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение электронного контента в России и за рубежом», которая состоялась в мае 2012 года в Москве. Конференция носила междисциплинарный и межотраслевой характер – в ней приняли участие руководители и представители библиотек, архивов, музеев, НИИ, вузов, издательств, печатных и электронных СМИ, а также федеральных и региональных органов управления в сфере культуры, науки, образования, информационных технологий и связи, печати и массовых коммуникаций.

Конференция была направлена на повышение уровня информированности власти, специалистов и широкой общественности о вызовах, связанных с вопросами долгосрочного сохранения электронной информации, и различных аспектах этой проблемы, а также на создание импульса к формированию философии, методологии, стратегии, политики и деятельности на общероссийском и институциональном уровнях в этой сфере.

В сборнике рассматриваются философские, политические, экономические, организационные и технологические аспекты проблемы долгосрочного сохранения электронной информации. Представлены мировые тенденции и российская специфика политики и практики в данной сфере. Сборник предназначен для руководителей и работников органов управления, учреждений культуры, науки и образования, специалистов информационной сферы, а также для всех, кто интересуется вопросами сохранения электронной информации.

Издание подготовлено при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Скачать сборник «Сохранение электронного контента в России и за рубежом»