Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   22-я сессия Бюро Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»: оценка прогресса и планы развития после 2015 года

Под председательством России 10 февраля 2014 года в Париже состоялась 22-я сессия Бюро Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». В мероприятии приняли участие все государства-члены, избранные в состав Бюро, а также наблюдатели из Постоянных представительств других стран при ЮНЕСКО.

Работа совещания открылась выступлением заместителя Генерального директора ЮНЕСКО Гетачью Энгиды, который отвечает за деятельность Сектора коммуникации и информации. Г-н Энгида высоко оценил работу Бюро и отметил ряд достижений Программы, особенно в странах Африки и Карибского бассейна. Отдельно был отмечен успех Специального мероприятия ПИДВ в рамках Первой международной обзорной встречи WSIS+10, организованного в ЮНЕСКО в феврале 2013 года. Это крупное мероприятие, по его словам, стало «олицетворением и демонстрацией прибавочной стоимости ПИДВ в деле объединения различных заинтересованных сторон для обмена опытом и знаниями, а также – в содействии их адаптации и применения в конкретных региональных и национальных контекстах».

Подробнее