Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Сборник «Net.lang: на пути к многоязычному киберпространству» опубликован на русском языке


Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества перевели на русский язык и опубликовали сборник аналитических материалов «Net.lang: на пути к многоязычному киберпространству». Издание подготовлено при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и выпущено при поддержке Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.

В сборник включены статьи мировых экспертов в области науки, политики и практики сохранения и развития языкового разнообразия. В издании затрагиваются содержательные и технические вопросы, касающиеся использования мировых языков в киберпространстве. Предлагается описание действий, необходимых, чтобы применять информационно-коммуникационные технологии для развития лингвистического разнообразия. Материалы, включенные в сборник, призваны содействовать поддержанию междисциплинарного диалога между различными заинтересованными сторонами, открытию новых горизонтов для более полного понимания значения языкового разнообразия и повышению осведомленности о новых разработках, связанных с Интернетом.

Подробнее