Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları


Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   Вышел в свет сборник «Эффективность деятельности центров правовой и иной социально значимой информации»


Российский комитет Программы ЮНЕСО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации опубликовали сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Эффективность деятельности центров правовой и иной социально значимой информации», состоявшейся в Москве в Российской государственной библиотеке 10–11 октября 2013 года.

В сборнике представлены статьи, посвященные подходам к пониманию и методам оценки социальной эффективности работы центров; роли, месту и функциям центров доступа в системе общественных отношений территорий; современным направлениям развития центров, технологиям и практикам в их деятельности. Издание предназначено для руководителей и сотрудников библиотек, учреждений и организаций, в которых работают центры доступа к правовой, государственной и иной социально значимой информации, для ученых и исследователей в сфере организации доступа к социально значимой информации.

Подробнее